English | Srpski

Irmelin Dragsted Ipsen je nerezidencijalni saradnik za održivi razvoj pri Centru za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD).

Tokom karijere obavljala je funkciju zamenika generalnog sekretara Međunarodne privredne komore u Danskoj, pre čega je radila na promociji međunarodne trgovine i investicija, učestvovala u sprovođenju međunarodnih transakcija i blisko sarađivala sa Ujedinjenim nacijama i povezanim UN agencijama.

Prethodno je bila angažovana u radu kompanije CMP Tajland, gde je radila na unapređivanju bilateralnih trgovinskih odnosa između zemalja Evrope i Jugoistočne Azije.

Gospođa Ipsen je završila master studije na Pariskoj školi biznisa, kao i osnovne studije iz međunarodnog menadžmenta na Univerzitetu u Mančesteru. Postdiplomske studije je pohađala i na Univerzitetu u Kopenhagenu iz oblasti održivog upravljanja resursima i međunarodnog razvoja.

Nazad na CIRSD Tim