English | Srpski

Nikola Jovanović je programski direktor Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), zamenik urednika časopisa „Horizonti“ i član Savetodavne grupe za međunarodne odnose UN Mreže za rešenja održivog razvoja (UN SDSN Adisory Group).

Jovanović je obavljao dužnost portparola i savetnika predsednika 67. zasedanja Generalne skupštine UN, pre čega je bio specijalni savetnik ministra spoljnih poslova Republike Srbije. Radio je u Kancelariji za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i kao konsultant Ministarstva finansija Republike Srbije. Bio je odgovorni urednik naučnog časopisa Izazovi evropskih integracija u Beogradu.

Nikola Jovanović je držao predavanja na Univerzitetu u Beogradu i redovni je kolumnista Politike. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije na Evropskom koledžu (College of Europe) u Brižu/Varšavi.

Nazad na CIRSD Tim