Intenzivni seminar o medjunarodnim odnosima "Geopolitika u eri multipolarnosti"