Program za održivi razvoj

Program za održivi razvoj ima za cilj da pomogne međunarodnim akterima da prihvate holistički pristup u definisanju i sprovođenju UN Agende održivog razvoja za period posle 2015. godine, što je  pokrenuto od strane svetskih lidera u junu 2012. godine na Konferenciji UN Rio+20. Putem ovog programa, intenzivira se debata o tome kako promene neophodne za održivi razvoj na tehnološkom, organizacionom i strateškom nivou, učiniti primenljivim.

Države sve više postaju svesne da su izazovi koji zahtevaju integrisan i sveobuhvatan globalni pristup postaju sve brojniji, i da će uobičajeni “komercijalni” način mišljenja – vođen samo ekonomskim parametrima, dovesti do ekonomske nestabilnosti, sporog ili negativnog rasta, rastuće nejednakosti i izuzetno visokih troškova upravljanja efektima prirodnih nepogoda, a koje su u vezi sa klimatskim promenama. Državnici, međunarodni zvaničnici i lideri u poslovnom svetu suočavaju se često sa identičnim neizvesnostima - zatečenim problemima, a u vezi uništavanja životne sredine, energije, korišćenja zemljišta, kvaliteta vode, bezbednosti potrošača itd.

U okviru Programa za održivi razvoj, analiziraju se različiti pristupi i predlažu realni koncepti kako da se:

  • UBRZA NAPREDAK NA TALASU TEHNOLOŠKIH REVOLUCIJA U OBLASTIMA INFORMACIJA, KOMUNIKACIJA, ENERGETIKE ITD;
  • UBLAŽI SIROMAŠTVO I POBOLJŠA STANDARD UZ ISTOVREMENO SMANJENJE JAZA NEJEDNAKOSTI U, I IZMEĐU DRŽAVA;
  • KREIRA I IMPLEMENTIRA SVEOBUHVATNI PRISTUP PROBLEMIMA KOJI SU MEĐUSOBNO POVEZANI I UZROKOVANI, KAO ŠTO SU EKONOMSKI RAZVOJ, SOCIJALNA INKLUZIJA I ODRŽIVOST ŽIVOTNE SREDINE.

 

Vidi takođe:

Program za međunarodnu saradnju

Program za globalnu bezbednost