Misija

Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (Centre for International Relations and Sustainable Development - CIRSD) je međunarodna neprofitna organizacija, koja se bavi javnim politikama, sa sedištem u Beogradu. Misija CIRSD-a je da ponudi kompetentna, nezavisna istraživanja i analize, kao i inovativne i praktične preporuke u cilju:

  • JAČANJA MIROLJUBIVE SARADNJE IZMEĐU DRŽAVA I NJIHOVOG ODLUČNIJEG REAGOVANJA NA IZMENJENE GLOBALNE OKOLNOSTI
  • ZAGOVARANJA OTVORENOG, INKLUZIVNOG, PROSPERITETNOG I BEZBEDNOG MEĐUNARODNOG SISTEMA
  • PROMOVISANJA ODRŽIVOG RAZVOJA KAO KLJUČNE KOMPONENTE OSNOVA UN AGENDE 2030

Aktivnosti CIRSD-a usmerene su ka produbljivanju razumevanja različitih ekonomskih, socijalnih, ekoloških, pravnih i spoljnih politika država i međunarodnih organizacija. Svoju misiju CIRSD ostvaruje kroz tri glavne programske oblasti:

  1. Program za međunarodne odnose
  2. Program za održivi razvoj
  3. Program za globalnu bezbednost

U okviru konferencija, tribina, okruglih stolova, seminara i radionica CIRSD pruža mogućnost za razgovor i debatu o aktuelnim međunarodnim izazovima visokim državnim zvaničnicima, stručnjacima, uspešnim poslovnim ljudima i preduzetnicima.

CIRSD, takođe, otvara prostor za rad nezavisnih grupa stručnjaka za pisanje analiza u cilju identifikacije problema na globalnom nivou, kao i prosleđivanje povremenih elektronskih biltena do baze pretplatnika.

CIRSD je ujedno i sedište, prvo te vrste, Visokog savetodavnog odbora za međunarodne odnose i održivi razvoj, osnovanog zajedno sa Earth Institute Univerziteta Kolumbija i u saradnji sa Mrežom UN za održiva rešenja (UN Sustainable Development Solutions Network).

Cilj ove zajedničke inicijative je da se, koristeći se znanjem i iskustvom priznatih stručnjaka i istaknutih političkih i diplomatskih lidera iz različitih delova sveta, ponude stručne analize i saveti državama i međunarodnim organizacijama o upravljanju promenama u vezi sa održivim razvojem, a u kontekstu nacionalnog, regionalnog i globalnog upravljanja.

Ova nova interdisciplinarna platforma doprineće stvaranju efikasnog mehanizma za prenošenje naučnih dokaza i tehničkog znanja u progresivne, a ipak realistične preporuke za sprovođenje politika, doprinoseći unapređenju UN 2030 agende.