Jeremić održao predavanje na Pravnom fakultetu u Beogradu