Predstavljanje časopisa Horizons na Fakultetu političkih nauka