Nj.E. Hoze Migel Insulza

Nj.E. Hoze Migel Insulza

Nj.E. Hoze Migel Insulza (José Miguel Insulza) je Generalni sekretar Organizacije američkih država (Organization of American States), prvi put izabran 2005. i nakon toga ponovo biran na tu funkciju 2010. godine.

Od 1994. do 1999. godine bio je ministar spoljnih poslova Čilea, tokom 1999. i 2000. godine generalni sekretar Predsedništva Čilea (u rangu ministra) i ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Čilea od 2000. do 2005. godine.

Nazad na Savetodavni odbor