Tevodros Ašenafi

G. Tevodros Ašenafi

G. Tevodros Ašenafi je osnivač i direktor vodeće etiopijske holding kompanije SouthWest Holdings Ltd, kao i direktor Ambo Mineral Water jednog od vodećih brendova pića u Etiopiji, koji je deo kompanije Coca Cola Beverages Africa. Takođe je osnivač, predsednik i glavni izvršni direktor kompanije za istraživanje nafte i gasa SouthWest Energy (HK), koja se nalazi u prvih 10 kompanija u Istočnoj Africi po površini zemljišta u svom posedu. G. Ašenafi je trenutno član odbora Instituta Istok-Zapad (EastWest Institute), član Međunarodnog Savetodavnog odbora Atlantskog Saveta, (International Advisory Board of the Atlantic Council) kao i član Savetodavnog odbora Afričkog Centra pri Univerzitetu Kolumbija (Advisory Board of the Columbia University Africa Centre). Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Kolumbija, studirao je i na Harvardu (Harvard Business School), a Svetski ekonomski forum ga je imenovao mladim globalnim liderom.

Nazad na Savetodavni odbor