Branko Milanović i Vuk Jeremić | Corona Dialogues

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić i najpoznatiji svetski ekonomista srpskog porekla Branko Milanović složili su se da je planetarna pandemija virusa korona pokazala da ne bi trebalo mnogo računati na međunarodnu solidarnost i da su nacionalne države danas u velikoj meri prepuštene same sebi, kao i da će kriza izazvati ozbiljne političke, ekonomske i socijalne posledice.

Nazad na CIRSD događaje

Izdvajamo