Dr Tjeri de Monbrial

Dr Tjeri de Monbrial

Dr Tjeri de Monbrial (Thierry de Montbrial) je osnivač i predsednik Francuskog instituta za međunarodne odnose (IFRI) koji je ujedno i vodeći francuski tink tenk. Monbrial je takođe predsedavajući World Policy konferencije, nezavisne organizacije koja je osnovana 2008. godine i ima za cilj poboljšanje efikasnosti upravljanja. Autor je preko osamdeset profesionalnih članaka i nekoliko knjiga iz oblasti ekonomije i međunarodnih odnosa.

Nazad na Savetodavni odbor