Nj.E. dr Mohamed Benaisa

Nj.E. dr Mohamed Benaisa

Nj.E. dr Mohamed Benaisa (Mohamed Benaïssa) je gradonačelnik grada Asila (Assila), Maroko, i generalni sekretar Fondacije Asila forum (Assilah Forum Foundation). Od 1997. do 2007. godine, bio je ministar spoljnih poslova i saradnje Kraljevine Maroko. Ministar kulture bio je od 1985. do 1992. i poslanik u Parlamentu Kraljevine Maroko od 1977. do 1992. godine. U periodu  od 1965. do 1976. godine, radio je u UN i u Organizaciji za hranu i poljoprivredu UN (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO). 
Jedan je od osnivača i podpredsednik Saveta za arapske i medjunarodne odnose (Council for Arab and International Relations). Učestvuje u radu mnogih medjunarodnih i regionalnih organizacija, uključujući i Aspen forum za medjunarodne odnose (Aspen Foreign Affairs Forum) i Aspen strategije za bezbednost hrane (Aspen Food Security Strategy).

Nazad na Savetodavni odbor