Nj.E. Markos Kiprijanu

Nj.E. Markos Kiprijanu 

Nj.E. Markos Kiprijanu (Markos Kyprianou) je advokat, sa sedištem na Kipru. Od 2008. do 2011. godine, bio je ministar spoljnih poslova Kipra, a od 2004. do 2008. godine Evropski komesar za zdravstvo i zaštitu potrošača. Pre toga, bio je i Evropski komesar zadužen za pitanja budžeta, kao i ministar finansija Kipra. Tri puta za redom je biran za poslanika u Parlamentu Republike Kipar.

Nazad na Savetodavni odbor