Nj.E. Šaukat Aziz

Nj.E. Šaukat Aziz

Nj.E. Šaukat Aziz (Shaukat Aziz) je član brojnih odbora kompanija, kao i neprofitnih organizacija širom sveta. Izabran je za predsednika Vlade Pakistana 2004. godine, nakon što je bio ministar finansija pet godina. Angažovanje u Vladi Pakistana prihvatio je nakon 30 godina karijere u oblasti finansija. Kao izvršni predsednik Citibank, bio je na visokim upravljačkim pozicijama, kao što su šef institucionalnog bankarstva za Centralnu i Istočnu Evropu, Bliski Istok i Afriku, a kasnije i za oblast Azija-Pacifik. Nakon toga, bio je predsednikCitibank, zadužen za global wealth management.

Nazad na Savetodavni odbor