Nj.E. Luiš Amado

Nj.E. Luís Amado

Nj.E. Luiš Amado (Luís Amado) je šef BANIF finansijske grupe (BANIF Grupo Financeiro), međunarodne grupe za finansijske usluge sa sedištem u Portugalu, kao i potpredsednik nadzornog odbora jedne od najvećih evropskih kompanija ya električnu energiju Energias de Portugal. Amado je bivši ministar spoljnih poslova Portugala, kao i nekadašnji ministar odbrane, član portugalskog parlamenta i zamenik načelnika regionalnog veća Madeire. Tokom svoje karijere bio je i savetnik Nacionalnog instituta za odbranu u Portugalu i gostujući profesor Džordžtaun univerziteta. Trenutno je i gostujući profesor Višeg instituta za društvene i političke nauke (ISCSP) i Ekonomskog fakulteta univerziteta Nova Lisabon. Član je Evropskog saveta za spoljne poslove (European Council on Foreign Relations).

Nazad na Savetodavni odbor