Nj.E. Mišelin Kalmi-Rej

Nj.E. Mišelin Kalmi-Rej

Nj.E. Mišelin Kalmi-Rej (Misheline Calmy-Rey) je gostujući profesor Univerziteta u Ženevi, na Institutu za globalne studije (University of Geneva, Global Studies Institute). Predsednik je Fondacije Martin Enals (Martin Ennals Foundation), učestvuje u radu Upravnog odbora Međunarodne krizne grupe i počasni je član Fondacije Serhio Viera de Mejo (Sérgio Vieira de Mello Foundation). Ministar spoljnih poslova Švajcarske bila je od 2003. do 2011. godine i dva puta je, 2007. i 2011. godine, birana za Predsednika Švajcarske Konfederacije.

Nazad na Savetodavni odbor