Nj.V. Šeik dr Mohamed Sabah Al-Salem Al-Sabah

Nj.V. Šeik dr Mohamed Sabah Al-Salem Al-Sabah

Nj.V. Šeik dr Mohamed Sabah Al-Salem Al-Sabah (Sheikh Muhammad Sabah Al-Salem Al-Sabah) je predsednik Odbora direktora Fondacije Sabah Al-Salem Al-Sabah (Sabah Al-Salem Al-Sabah Foundation). Pre toga, bio je zamenik predsednika Vlade i ministar spoljnih poslova Kuvajta od 2006. do 2011. godine, a ministar spoljnih poslova od 2003. do 2006. godine. Na Oksfordskom univerzitetu je gostujući predavač i član je upravnih odbora Oksforskog centra za islamske studije (Oxford Centre for Islamic Studies) i Saveta za arapske i međunarodne odnose (Council for Arab and International Relations). Isto tako, član je i Savetodavnog odbora Kuvajtskog programa na Harvardu (Advisory Council of the Kuwait Program at Harvard University’s Kennedy School of Government).

Nazad na Savetodavni odbor