English | Srpski

Selena Ramić

Master student na programu Ljudskih prava Univerziteta Sians Po u Parizu

Nakon završetka osnovnih studija političkih nauka na Univerzitetu u Minesoti i upisa master studija ljudskih prava na Sians Po-u, shvatila sam da je došlo vreme da radim nešto izazovnije od volonterskog i tutorskog rada. Nažalost, odmore koje sam provodila u Srbiji nisam najbolje osmišljavala, pa sam se uvek osećala kako je bilo moguće uraditi više. Ipak, ove godine sam imala priliku da se upoznam sa magazinom Horizons i timom CIRSD-a koji ga uređuje. Ideja o samom magazinu bila je prilično zanimljiva i prilično me je obradovala činjenica da sam primljena na staž.

Kako sam već dugo daleko od kuće, pri čemu je na mene imalo uticaja i zapadno obrazovanje i način života, sve više sam uviđala koliko je sredina iz koje potičem zapravo bila drugačija. Iz tog razloga sam posebno zahvalna ljudima iz CIRSD-a i njihovom doprinosu u razbijanju određenih predrasuda. Tim CIRSD-a je otvoren, širokih shvatanja i sa čvrstim stavovima i znanjem o širokom spektru tema, a kao takav čini savršen primer kako toleranciju i poštovanje različitog mišljenja treba negovati u okvirima dinamičnog radnog okruženja. Sve to imalo je veliki uticaj na mene i moje planove o eventualnom povratku u zemlju jednog dana.

Kada je reč o temama kojima smo se zajednički bavili u CIRSD-u, centar je više nego otvoren za ljude zainteresovane za bilo koju od oblasti međunarodnih odnosa. Niz tema kojima se možete baviti seže od analize istorijskih sličnosti svetskog poretka iz 1914. godine sa današnjicom pa sve do ključnih pitanja održivog razvoja i trenutne situacije na Bliskom istoku. Tokom svog staža, imala sam priliku da učestvujem u pripremi petog izdanja Horizons-a. S obzirom da je tema izdanja bila buduća uloga SAD-a u svetu, činilo se da sam pristigla baš u pravi čas. Kao neko ko je u Americi proveo tri godine života, imala sam potrebno znanje i poglede na pitanja unutrašnje i spoljne politike, što je dobro došlo mojim kolegama. Međutim, imajući priliku da čujem razna mišljenja od vrlo iskusnih kolega naučila sam još više. Slušajući različite argumente, moja uverenja postajala su još konsolidovanija i jača.

Osim uključenosti u pisanje, uređivanje i pregledanje tekstova, moj rad je često podrazumevao pružanje administrativne podrške poput procesuiranja dokumenata i unošenja podataka. Uživala sam u svakom zadatom zadatku. Za to mogu da zahvalim ljudima iz CIRSD-a koji su vrlo cenili i najmanje sitnice koje sam radila. Iako mi je to delovalo pomalo smešno u početku, ubrzo sam shvatila kako je ta podrška bila upravo ono što mi je bilo potrebno pri prvom koraku u profesionalni svet. Konačno, moje iskustvo u CIRSD-u ojačalo je želju da radim u tink tenku, a što je još važnije, ukazalo na značaj rada u zdravom i pozitivnom okruženju. Sada kada je staž završen, želela bih da je trajao nešto duže. Svakako se nadam da ću, kada budem počela da radim, pronaći mesto u organizaciji poput CIRSD-a.

 

Nazad na CIRSD prakse.