Velika konvergencija | Kišor Mahbubani

 

U ovoj vizionarskoj mapi puta namenjenoj našem svetu, svetu XXI veku, Kišor Mahbubani predlaže rešenje za unapređenje globalnog institucionalnog poretka. On utvrđuje sedam geopolitičkih raselina koje zahtevaju najozbiljniju reformu. Poruka je ipak optimistična – uprkos arhaičnim geopolitičkim konturama koje nas danas sputavaju, u svetu se za poslednjih trideset godina dogodilo više pozitivnih promena nego tokom poslednja tri veka.

O knjizi:

[Velika konvergencija] pruža bogat uvod u prepreke i zamke na putu međunarodnoj saradnji. Ona pragmatično sagledava dinamiku uspona Kine – pretnju od sukoba sa SAD, budući da je Kina ponovo postala sila na Pacifiku, opasne tenzije između Kine i Indije – kao i problematične odnose Zapada i islamskih zemalja. Osnovna teza ipak je ubedljiva. Svi plovimo na istom globalnom brodu. Naš zajednički interes da ne potonemo važniji je od veličine naših pojedinačnih kabina.“ -Financial Times


„Kišore Mahbubani je ponovo uspeo da napiše knjigu koja je provokativna, zanimljiva i uvek mudra. On na globalna pitanja gleda iz perspektive čiji se koreni nalaze u usponu Azije, a uključuju i razumevanje Evrope i Amerike. Radjard Kipling je rekao: ,Istok je Istok, a Zapad je Zapad i ta dva sveta se nikada neće spojiti´. U ovoj knjizi oni se, međutim, spajaju.“ -Farid Zakarija, pisac knjige "Postamerički svet"

„Elokventan, istraživački prikaz današnjeg svetskog poretka koji se menja.“ -Foreign AffairsCENA: 1320 RSD

Nazad na knjige