English | Srpski

Novi model za rešavanje urbanih problema

| Comments
Autor:
Čedo Maksimović
Imperial College London

Više od 50% svetske populacije živi u urbanim sredinama; do 2030. godine se očekuje da se taj udeo poveća na 60%, a do 2050. godine 70%. Gradovi širom sveta su već suočeni sa mnoštvom direktnih pretnji, poput klimatskih promena, kao i ekstremnih vremenskih prilika sve veće učestalosti i intenziteta/trajanja.

Ni region centralne i jugoistočne Evrope nije izuzetak: očekuje se da će ozbiljne poplave i suše i ekstremno hladni i topli talasi koji su nedavno pogodili region biti sve učestaliji i opasniji. To predstavlja ozbiljnu pretnju po život ljudi i urbanu infrastrukturu. Rizik od elementarnih nepogoda se dodatno povećava porastom populacije i nekontrolisanom urbanizacijom. Vodeni resursi u urbanim sredinama su pod sve većim pritiskom. Ostali srodni problemi u urbanim područjima su: pad biodiverziteta, zagađenje vazduha i buka, i drugi, što sve dovodi do dramatičnog ugrožavanja zdravlja i dobrobiti ljudi. Loši ekološki uslovi su često upareni sa socioekonomskim problemima, kao što su nezaposlenost, korupcija, siromaštvo i ulični kriminal.

Većina rešenja koja se u ovom trenutku nude za urbane probleme su obično usredsređena na rešavanje jednog izdvojenog problema; ali, rešavanjem jednog problema često se stvara drugi. Međutim, projekat "Plavo-zeleni san" (Blue-Green Dream), koji finansijski podržava Evropski institut za tehnologiju i inovacije (European Institute of Innovation & Technology - EIT), razvija i sprovodi alternativni pristup: multifunkcionalna plavo-zelena rešenja. Ključ paradigme "Plavo-zelenog sna" (PSZ) je spajanje konvencionalnih i recikliranih urbanih vodenih (plavih) resursa sa infrastrukturom koja se zasniva na vegetaciji (zelena), kroz povezivanje sa urbanim eko-sistemima i kvantifikacijom njihovog učinka i koristi. Plavo-zelena rešenja (PZ rešenja) omogućavaju višestruke koristi gradovima u budućnosti - otpornost na klimatske promene, ublažavanje posledica poplava, suša, buke, toplotnih ostrva, kao i vazdušnog zagađenja u urbanim sredinama, unapređenje biodiverziteta, kvaliteta života, energetske efikasnosti. Tu takođe spada i obezbeđivanje poljoprivrede u urbanim uslovima, po ceni koja je niža od konvencionalnih sistema, što će za rezultat imati održivije i adekvatnije urbano okruženje, bolje zdravlje ljudi i jaču domaću privredu.

Pilot projekti PZ rešenja se realizuju i prate u Berlinu, Londonu, Parizu i Amsterdamu. Razvijaju se alati i znanja za maksimiziranje prednosti koje nude PZ rešenja, za nova rešenja ili modernizaciju postojećih gradova. Integrisani sistem modelovanja "Plavo-zelenog sna" (ISM-PZS) je u izradi. Alati PZS se mogu koristiti prilikom strateškog planiranja na nacionalnom, regionalnom, pokrajinskom i gradskom nivou, kao i u arhitektonskom i pejzažnom prostornom planiranju urbanih sredina. Oni se kreću u rasponu od faze inicijalnog koncepcijskog planiranja do složenijih sistema za finalni projekat.

Već je osnovana kompanija Blue Green Global Ltd, u cilju daljeg plasiranja proizvoda PZS. Široka mreža regionalnih centara PZS u Evropi je formirana sa ciljem da obezbedi dugoročnost projekta. Kroz pametno raspoređivanje mnogih koristi koje pružaju urbane sredine bogate vegetacijom – PZS će transformisati našu koncepciju urbanog okruženja od sivog ka plavo/zelenom.

Aktivnostima PZS u centralnoj i jugoistočnoj Evropi koordinira Regionalni centar PZS za taj region, u saradnji sa CIRSD-om, nacionalnim predstavnicima i osobama za kontakt u svakoj od zemalja. Regioni, akademske institucije, gradovi i preduzimači, kao i potencijalne finansijske organizacije, doprineće otpornosti gradova na klimatske promene i ekstremne vremenske uslove, odnosno održivosti gradova i infrastrukture.

Paradigma PZS obuhvata i pruža integrisana rešenja sledeće generacije, kao i dodatnu vrednost konceptima kao što su „zelena infrastruktura“ (Green Infrastructure - GI), „otporni gradovi“ (Resilient Cities), „gradnja sa malim uticajem“ (Low Impact Development - LID), „održivi urbani sistemi za odvođenje otpadnih voda“ (Sustainable Urban Drainage Systems - SUDS), „vodno-primereni urbani dizajn“ (Water Sensitive Urban Design - WSUD), „pametni gradovi“ (Smart Cities) itd. Imajući u vidu prilično loše ekološke uslove i nedostatak finansijskih resursa širom regiona centralne i jugoistočne Evrope, PZS pruža mogućnost za rešavanje urbanih ekoloških problema na integrisan način i uz pametniju upotrebu i prirodnih i finansijskih resursa. Isto tako, PZS pruža najsavremenija rešenja koja su efikasna u pogledu resursa, u cilju ostvarivanja ideje otpornih gradova u budućnosti po pristupačnoj ceni. Pored toga, on pruža inovativni okvir za: 1) izgradnju kapaciteta u javnom sektoru i profesionalnim krugovima; 2) podizanje svesti u javnosti i 3) angažovanje mladih i stručnjaka kroz kulturne događaje i društvene mreže.

Univerzitet Ujedinjenih nacija (UNU-Flores) je usvojio paradigmu PZS za svoj kontinuirani edukativni program iz povezanih oblasti voda-hrana-energija-otpad.

Potencijalni investitori, filantropske organizacije i finansijske institucije koje planiraju da se angažuju na urbanim infrastrukturnim projektima, pozvane su da se uključe u paradigmu PZS koja je dostupna kroz okvir za saradnju na budućim infrastrukturnim/urbanističkim projektima u okviru regiona centralne i jugoistočne Evrope.


Profesor Čedo Maksimović
Imperial College London

Nazad na JIE Pogledi