English | Srpski

Ekonomski oporavak ne može da bude prepušten tržištu

Džefri Saks (Jeffrey Sachs), profesor Kolumbija univerziteta, renomirani svetski ekonomista, u intervjuu za NIN govori o monetarnoj politici Srbije, o tome da li naša zemlja treba da se pridruži evrozoni, izvoznoj orijentaciji kao načinu za unapredjenje nacionalne ekonomije, kao i o neophodnim koracima za privredni rast u Srbiji: „Većini sektora su za razvoj potrebne državne investicije, infrastruktura, obučeni radnici, izvozna tržišta, diplomatski napori na privlačenju novih investicija. To ne može da bude prepušteno tržištu, već zahteva ozbiljnu državnu strategiju, koja ne može da se svede samo na evropske integracije“. On ističe da „spisak budžetskih ušteda ili promena pravila mogu biti veoma važni, ali nisu dovoljni da bi se rešili problemi ekonomske stagnacije“.

Profesor Saks govori i o monetarnoj politici Evropske unije, budućnosti evrozone, da li je neoliberalni pristup finansijskom tržištu jedan od uzroka svetske ekonomske krize iz 2008. godine, kao i mogućem povratku državnog intervencionizma: „Većina zemalja je preduzela određene korake, ali ukupne reforme u tom pogledu su i dalje relativno male jer su banke politički veoma moćne. Ne bih rekao da je došlo do fundamentalne promene sistema. Takođe, države nisu napravile veliki pritisak na banke jer su želele da one opet počnu da kreditiraju. Nije došlo do potrebnog nivoa regulacije banaka, a mislim da je to potrebno da bi se nastavilo dalje“.

Profesor Džefri Saks je član Savetodavnog odbora CIRSD-a.

Ceo intervju pročitajte ovde

Nazad na CIRSD vesti