Intervju Vuka Jeremića za Nedeljnik

Predsednik CIRSD-a Vuk Jeremić u intervjuu za Nedeljnik govori o optimalnoj spoljnoj politici Srbije, efektima krize u Ukrajini, sve češćem lokalnim konfliktima koji imaju potencijal da eskaliraju u šire sukobe, o ulozi Kine u medjunarodnim odnosima, budućnosti Evropske unije, ali i o predstojećem predsedavanju Srbije OEBS-om: „Srbija ne treba da bude po strani, već da vodi aktivnu i višestranu spoljnu politiku, koja izmedju ostalog ima za cilj smirivanje tenzija na našem kontinentu i predupređivanje, u meri u kojoj je to moguće za malu državu kao što je naša, novog Hladnog rata - koji bi za našu zemlju, kao i celu Evropu, bio izuzetno štetan.“

Jeremić ukazuje na perspektive odnosa Rusije i Zapada prema Srbiji i gde smo danas u odnosu na dva različita pristupa: „ni istok ni zapad“, ili „i istok i zapad“: „Nalazimo se na geografskom prostoru gde je istovremeno uvek delovalo, često suprotstavljajući se jedni drugima, više uticajnih globalnih igrača. Mislim da mudar pristup, bez obzira kako ga nazvali, počiva na tome da nastojimo da razvijamo što je moguće bolje odnose sa svakim od njih u cilju ostvarenja svojih državnih interesa. Samo tako možemo ekonomski valorizovati svoj strateški geografski položaj. Zadatak spoljne politike je da nam taj položaj bude komparativna prednost, a ne mana.“ „Duboko verujem da samo dinamična i višedimenzionalna spoljna politika može našoj zemlji obezbediti dovoljan manevarski prostor, kao i stvoriti preduslove za privredni oporavak“, naglašava Jeremić.

Predsednik CIRSD-a govori i o svom iskustvu u Ujedinjenim nacijama i značaju predsedavanja u medjunarodnim organizacijama. U vezi sa svojim angažmanom u politici, Jeremić je rekao: „Intimno smatram da se čovek može baviti javnim i društveno korisnim poslom a da nije član neke partije. Politizacija i strančarenje su velika kob Srbije i usud koji moramo da prevaziđemo“.

Ceo intervju pročitajte ovde

Nazad na CIRSD vesti

Najnovije vesti