Jeremić u Savetu lidera za održivi razvoj UN

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić postao je član Saveta lidera UN Mreže za rešenja održivog razvoja (Sustainable Development Solutions Network -SDSN) na 4. sastanku SDSN-a, koji se održava na Tcingua Univerzitetu (Tsinghua University) u Pekingu, 15. i 16. maja.

SDSN je jedna od globalno najuticajnijih organizacija, čija istraživanja i savete koriste zemlje članice Ujedinjenih nacija (UN) u kreiranju UN agende održivog razvoja za period posle 2015. godine. Savetodavni odbor nadgleda rad SDSN-a i čine ga eminentni svetski stručnjaci za oblast održivog razvoja iz akademskog sveta, biznisa, civilnog društva i javnog sektora.

Direktor SDSN-a i član Savetodavnog odbora CIRSD-a profesor Džefri Saks (Jeffrey Sachs) rekao je da je „SDSN je sa izuzetnim zadovoljstvom primio Vuka Jeremića u Savet lidera. Vukovo predsedavanje  67. zasedanjem Generalne skupštine UN dalo je veliki doprinos na globalnom nivou da svet usvoji nove ciljeve održivog rarazvoja (Sustainable Development Goals - SDGs). Kao lider SDSN-a, on će i dalje pomagati u vođenju globalnog procesa stvaranja, sprovođenja i dostizanja ciljeva održivog razvoja“.

Sastanak Saveta lidera je fokusiran na pomoć SDSN-a u uspostavljanju univerzalno primenljivih ciljeva održivog razvoja, mehanizama finansiranja i transparentnog nadgledanja. Razgovaralo se i o doprinosu SDSN-a pregovorima u vezi sa klimatskim promenama koje vodi Okvirna konvencija UN za klimatske promene (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), kao i o programu SDSN-a za „Put ka stvarnoj dekarbonizaciji“ (Deep Decarbonizing Pathway Project).  Posebna pažnja posvećena je inovativnom programu SDSN-a „Onlajn obrazovanje o  održivom razvoju“ (Online Education for Sustainable Development), kao i  širenju regionalnih i nacionalnih SDSN kancelarija.

U svojoj prezentaciji Savetu lideru, Jeremić je naglasio da je od izuzetnog značaja da obraćanje i poruke SDSN-a dođu do svetskih lidera i donosioca odluka. „Ukoliko ne ojačamo veze i ne uskladimo našu delatnost sa donosiocima odluka širom sveta i kao rezultat ne dobijemo njihovo lično angažovanje u cilju stvaranja nove paradigme humanog prosperiteta unutar održivih planetarnih granica, svo bogatstvo nauke i znanja koje imamo ostaće poptuno neiskorišćeno. Neophodno je da premostimo jaz između stručnjaka i političara i u tome SDSN i CIRSD mogu pružiti značajnu pomoć“, rekao je Jeremić.

Sastanku SDSN-a prisustvovao je i viši savetnik CIRSD-a Damjan Krnjević Mišković.

Nazad na CIRSD vesti

Najnovije vesti