English | Srpski

Neophodni uslovi za predupređivanje bujičnih poplava

Nada Dragović, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, piše o uzrocima i posledicama poplava, poput onih koje su u maju 2014. godine zadesile Srbiju i region. U svom članku za VIP Blog, prof. Dragović ukazuje na trenutno stanje infrastrukture u regionu i predlaže mere koje je potrebno preduzeti kako bi se izbegao sličan scenario u budućnosti.

"U maju 2014. godine bili smo svedoci poplava u Srbiji koje su imale za posledicu gubitke ljudskih života i velike direktne i indirektne materijalne štete. Nakon prve zatečenosti razmerom katastrofe koja nas je zadesila i empatije da se pomogne poplavljenom stanovništvu, zapitali smo se da li su poplave, koje su nas zadesile, morale da imaju tolike štetne posledice.

Zaštita zemljišta od erozije i uređenje bujičnih slivova ima u Srbiji tradiciju dugu preko sto godina. Nekadašnja država Jugoslavija je pre 60 godina imala plan razvoja koji je obuhvatao i uređenje bujičnih slivova. Potreba zaštite naseljenih područja, saobraćajne infrastrukture i poljoprivrednih površina od bujičnih poplava, kao i povećanje šumskog fonda bio je prioritet u osiromašenoj zemlji nakon Drugog svetskog rata."

Ceo tekst pročitajte ovde.

VIP Blog o održivom razvoju: pogled iz jugoistočne Evrope

Nazad na CIRSD vesti