English | Srpski

Razgovor Jeremića i Petreusa u Njujorku

Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) organizovao je juče u Njujorku razgovor o američkoj spoljnoj politici i savremenim međunarodnim odnosima između predsednika CIRSD-a Vuka Jeremića i proslavljenog američkog generala Davida Petreusa. Jeremić i Petreus razgovarali su o američkoj politici na Bliskom istoku, Evroaziji, istočnoj Aziji i odnosima sa Kinom, ali i o aktuelnom funkcionisanju međunarodnih političkih i finansijskih institucija.

Neposredan povod za organizovanje ove debate u Harvard klubu u Njujorku je izlazak petog broja međunarodnog časopisa "Horizonti" koji izdaje CIRSD, a čiji je najnoviji broj posvećen izazovima Amerike u 21. veku.


Na početku debate, predsednik CIRSD podsetio je da se ove godine obeležava 100 godina od Sajs-Piko sporazuma, kojim su iscrtane granice današnjeg Bliskog istoka. Taj se poredak danas vidljivo urušava, što otvara brojna politička i bezbednosna pitanja ne samo u regionu, već i širom sveta. General Petreus je tim povodom objasnio genezu stvaranja tzv. Islamske države i naglasio da je nju moguće vojno poraziti, kao što je to bio slučaj sa Al-kaidom. Petreus je podvukao da je ključni faktor za neutralisanje Islamske države novo administrativno uređenje Iraka, koji bi uključilo Sunite u državne institucije i redovni politički život.


Jeremić je potom otvorio pitanje Sirije, koju su obojica sagovornika kvalifikovala kao "geopolitički Černobilj". Petreus je istakao kompleksnost situacije u ovoj ključnoj zemlji za stabilnost celog Bliskog istoka i naglasio da neće biti jednostavnih političkih niti vojnih rešenja. Naglasio je da američki i ruski interesi nisu potpuno podudarni u Siriji, što situaciju čini još složenijim.


Predsednik CIRSD-a je zatim analizirao "nuklearni" sporazum između SAD i Irana, koji je ocenio kao priliku da otpočne detant između regionalnih sila na Bliskom istoku. Njegov sagovornik je predočio dobre strane ovog sporazuma, ali i izneo određene rezerve, pre svega u odnosu na njegovo vremensko ograničenje.


Jeremic i Petreus su razgovarali o zahlađenju odnosa između Zapada i Rusije. Jeremić napomenuo da „u momentu kada se mislilo da je Evropa dočekala "kraj istorije" i počela da uživa u naizgled nepovratnom prosperitetu i bezbednosti, vidimo da je situacija ipak daleko složenija i da budućnost nosi ozbiljne bezbednosne, političke i ekonomske pretnje za naš kontinent“. Petreus je ocenio da je cilj Rusije obnova nekadašnjeg SSSR-a i podvukao da ne veruje u materijalizovanje strateškog partnerstva između Rusije i Kine.

Poslednji deo razgovora odnosio se na odnos između SAD i Kine, koji je Jeremić kvalifikovao kao ključni bilateralni odnos na aktuelnoj međunarodnoj sceni. Petreus je istakao da dinamika ovog odnosa zavisi najviše od Kine, kao i od uspeha njene tranzicije od ekonomije zasnovane na jeftinoj radnoj snazi ka modernoj ekonomiji koja počiva na održivim osnovama. Oba sagovornika su pozitivno ocenili veliki kineski kontinentalni investicioni program poznat kao "Novi put svile".
General Petreus je zaključio da nas posle "američkog veka" očekuju "severnoameričke decenije", a Jeremic je naglasio da "živimo u vremenu rastućih geopolitičkih tenzija, u kome se regionalne krize javljaju paralelno i međusobno hrane, tako da bi jedini razuman odgovor međunarodne zajednice morao biti jačanje međunarodnih institucija, u kojima će SAD nastaviti da igraju ključnu ulogu".

David Petreus je jedan od najproslavljenijih modernih američkih vojnih komandanata, glavnokomandujući koalicionih snaga za Irak i Avganistan u periodu 2008-2011. David Petreus je danas direktor Globalnog instituta KKR-a, jednog od najvećih svetskih investicionih fondova, koji posluje i u Srbiji.


Debata je izazivala veliko interesovanje, te je na njoj prisustvovao veliki broj predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih institucija, naučne i poslovne elite, kao i predstavnika medija.

Nazad na CIRSD vesti