English | Srpski

Vuk Jeremić u Talinu o međunarodnom krivičnom pravosuđu

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić učestvovao je danas na godišnjoj Konferenciji o ljudskim pravima, koja se održava u Estoniji.

Na dvodnevnoj Konferenciji u Talinu koja je podeljena u četiri panela, govorilo se o principima međunarodnog prava, procesuiranju zločina protiv čovečnosti, izazovima pred kojima se nalazi međunarodna zajednica u borbi protiv organizovanog kriminala, kao i o efektivnijim merama u zaštiti ljudskih prava.
Predsednik CIRSD Vuk Jeremić učestvovao je na panelu o procesuiranju zločina protiv čovečnosti zajedno sa Jakobom Tarfuserom, potpredsednikom stalnog Međunarodnog krivičnog suda, Vagnom Joensenom, predsednikom Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu, kao i Tinom Intelman, predsednicom Skupštine država potpisnica Rimskog statuta, kojim je osnovan MKS.


Jeremić je tokom svog izlaganja ukazao na značaj tematske debate o uticaju presuda međunarodnih krivičnih tribunala na proces pomirenja, koja je održana ove godine u Generalnoj skupštini UN i podvukao da se greške u radu tih tribunala moraju prepoznati kako bi međunarodno krivično pravosuđe u budućnosti objektivnije i efikasnije ostvarivalo svoju proklamovanu misiju.

Nazad na CIRSD vesti