Sastanak Foruma mladih globalnih lidera na temu „Kriza u Evropskoj uniji: koje odgovore ponuditi?”

Sastanak Foruma mladih globalnih lidera na temu „Kriza u Evropskoj uniji: koje odgovore ponuditi?” održan je u Beogradu 15. i 16. jula, u organizaciji Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD). Osnovni cilj sastanka bio je da okupi Mlade globalne lidere (Young Global Leaders/YGL), kako bi diskutovali unutrašnje i spoljne izazove za Evropsku uniju i na osnovu toga formulisali akcioni plan YGL zajednice za dalje delovanje u Evropi.  

Ovo okupljanje je predstavljalo nastavak YGL sastanka iz Ženeve iz avgusta 2015, koji je doveo do uspostavljanja Radne grupe o Evropi (Task Force on Europe) i činilo je deo inicijative „YGL u spoljnoj politici”.

Na otvaranju sastanka predsednik CIRSD-a Vuk Jeremić, rekao je da se debata „Kriza u Evropskoj uniji: koje odgovore ponuditi?” održava u prelomnom trenutku za Evropu, s obzirom na to da su skorašnja događanja, pre svega ishod referenduma o istupanju Ujedinjenog Kraljevstva iz EU, postavila važna pitanja o daljoj političkoj sudbini kontinenta.Jeremic je u uvodnom izlaganju postavio pitanje da li je Bregzit okidač za krizu u Evropi, ili je samo posledica već postojeće krize na Starom kontinentu. Ocenio je sadašnji momenat u međunarodnim odnosima kao najkompleksniji još od Kubanske krize 1963. godine. Zaključio je da Evropa ima izbor, između toga da iskoristi izlazak Velike Britanije za preispitivanje i definisanje novog projekata evropskih integracija, i varijante da dalje tone u irelevantnost i unutrašnje podele. 

Glavne teme sastanka YGL bile su posledice Bregzita, odnos EU i Rusije, terorizam i verski ekstremizam u Evropi, kao i budućnost monetarne unije. Tokom radnog ručka, raspravljano je o situaciji u Turskoj, nakon neuspešnog vojnog udara prethodne noći. 

Direktor Diplomatske akademije poljskog Ministarstva spoljnih poslova Katarina Pisarska, ocenila je da uprkos rastućim problemima u Evropskoj uniji, građani, kao i vlade država članica, ne treba da smetnu s uma da su evropske integracije racionalan i višestruko koristan projekat za sve uključene strane i da  ispoljene slabosti ne treba da dovedu u pitanje čitavu evropsku konstrukciju.

Direktor komunikacija Evropske centralne banke Kristine Graf podvukla je da evropske institucije ne treba da budu na prvoj liniji odbrane evropskog projekta, već se moraju iznaći mehanizmi da to budu države članice, koje su osnivači i koje imaju više legitimiteta za to pred svojim državljanima. Jedan od članova YGL Metju Pariš zapazio je da ishod britanskog referenduma imao više veze sa odbacivanjem domaće elite i vladajuće političke klase od strane širih slojeva stanovništva, nego sa nezadovoljstvom samom Unijom. On je primetio da često navodno nezadovoljstvo stanjem Unije prikriva prave uzroke nezadovoljstva stanovništva, a to su najčešće domaći razlozi. 

Izvršni direktor CANVAS-a Srđa Popović je istakao je da porast verskog ekstremizma i radikalizma u Evropi delimično posledica manjkavosti evropskih elita da artikulišu narativ o evropskim vrednostima i ispune legitimna očekivanja stanovništva. 

YGL su udruženje pod okriljem Svetskog ekonomskog foruma (WEF), koje okuplja uticajne ljude iz preko 70 zemalja, koji imaju manje od 46 godina.

Deo sastanka bio je otvoren za publiku, tako da je događaj predstavljao jedinstvenu priliku za domaće stručnjake i buduće lidere da steknu dublje razumevanje aktuelne dinamike političkih procesa u Evropi.

 

Fotografije sa događaja možete pogledati ovde.

Nazad na CIRSD događaje

Izdvajamo