English | Srpski

Endrju Bart

Student političkih nauka i ekonomije na Univerzitetu Kolumbija

Kao student druge godine političkih nauka i ekonomije na Univerzitetu Kolumbija, radio sam veliki broj akademskih istraživanja u protekle dve godine. S obzirom da se većina tih istraživanja sastojala od proučavanja literature iz oblasti međunarodnih odnosa, shvatio sam da će sticanje praktičnog iskustva u velikoj meri pomoći mom budućem akademskom i profesionalnom angažmanu. Želeo sam praksu u ustanovi, ili organizaciji koja se bavi različitim aspektima međunarodnih odnosa i gde bih imao mogućnost da proširim svoja znanja i vidike.

Imao sam tu sreću da budem izabran u Centru za međunarodnu saradnju i održivi razvoj u Beogradu (CIRSD). CIRSD je relativno nov „think-tank“ koji se bavi javnim politikama i okuplja mlade stručnjake koji svojim radom ovaj mali kolektiv čine veoma dinamičnim mestom. Iako je ovo bilo moje prvo putovanje na Balkan, područje o kome sam znao vrlo malo, ubrzo sam shvatio da se aktuelna globalna pitanja veoma profesionalno razmatraju i izučavaju u tom regionu.

Moja praksa u CIRSD-u je uključivala različite poslove, počevši od sprovođenja praktičnog istraživanja, kreiranja lista univerziteta, do učešća u pripremi srpskog izdanja knjige o održivom razvoju. Tokom prakse u CIRSD-u nisam bio samo koristan organizaciji, nego sam stekao i nova znanja iz oblasti održivog razvoja, a posebno o regionu Jugoistočne Evrope. Imajući prvu pravu priliku da boravim u ovom delu sveta, nisam propustio priliku da upoznam Beograd i Srbiju i to je posebno nadmašilo moja očekivanja o tom delu sveta. Moje celokupno iskustvo sa CIRSD-om bilo je podjednako profesionalno ispunjeno i intelektualno stimulativno, čime sam prevazišao ciljeve koje sam sebi postavio prilikom započinjanja prakse u CIRSD-u.

Nazad na CIRSD praksa