English | Srpski

Žerom Fagelson

Student na Katoličkom Univerzitetu u Luvenu, Belgija

Nakon dva staža provedena u osiguravajućim kućama i sektoru za finansije, želeo sam nešto više vezano za međunarodne odnose. Politika, a posebno međunarodni odnosi, oduvek su me zanimali. Stoga, staž u ovom polju bio je prilika da otkrijem više o tome. Moje interesovanje za Ujedinjene nacije oduvek je bilo veliko, s obzirom da sam bio izvršni član tima Model Ujedinjenih Nacija na mom univerzitetu. Kada sam čuo da Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), uzima letnje stažiste, nisam dugo oklevao i aplicirao sam. To je bila jedinstvena prilika da radim sa Vukom Jeremićem, predsednikom 67. zasedanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, kao i njegovim timom. Ko može bolje da vas pouči od Predsednika lično? Nisam se plašio dolaska u Beograd. Već sam bio u ovom gradu i zavoleo sam ga. Slobodno vreme provodio sam viđajući se sa prijateljima i otkrivajući Balkan i njegovu kulturu.


Moj posao u CIRSD-u bio je podeljen na dva dela. Bio sam asistent Nikoli Jovanoviću, programskom direktoru i bivšem portparolu i savetniku predsednika 67. zasedanja Generalnom skupštinom UN. Najviše sam mu pomagao oko predstojećih događaja. To je, između ostalog, podrazumevalo anticipaciju, komunikacijske veštine i maštu. Ponekad je to podrazumevalo i kreativnost i snalažljivost. Nikola je veoma obrazovan i poseduje ogromno iskustvo. Ovo mi je omogućilo i da naučim više o funkcionisanju međunarodne diplomatije. Moj drugi zadatak bio je da sprovodim istraživanja. Tako sam imao mogućnosti da steknem znanje o zelenoj energiji i energiji uopšte.


Ukratko, mogu da kažem da sam se zaista radovao iskustvu u CIRSD-u. Zaposleni su neverovatno ljubazni i spremni da pomognu ne bi li moj boravak u inostranstvu učinili lakšim. Na kraju, moje znanje o energiji, održivom razvoju, međunarodnim odnosima i diplomatiji, poboljšalo se u poređenju sa periodom pre ovog staža. Beograd je pravi hedonistički grad i ja sam zaista uživao ovde. Za kraj, mogu samo da dodam da svakome preporučujem da aplicira za staž u CIRSD-u.

Nazad na CIRSD praksa