Delegacija CIRSD na Godišnjoj skupštini BSCSIF

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) Vuk Jeremić, kao i izvršni direktor i viši savetnik CIRSD-a Zdravko Ponoš i Damjan Krnjević Mišković, učestvovali su na zasedanju Godišnje skupštine Međunarodnog fonda za saradnju i partnerstvo Crnomorske i Kaspijske regije (International Fund for Cooperation and Partnership of the Black Sea and Caspian Sea - BSCSIF), 9. marta, u Istanbulu.

Tokom sastanka, predsednik CIRSD-a Vuk Jeremić i predsednik BSCSIF-a dr Ismail Safi potpisali su sporazum kojim se uspostavlja okvir za saradnju, razmenu i razvijanje projekata od zajedničkog interesa.  

Tokom obraćanja na Godišnjoj skuštini BSCSIF-a, Jeremić je govorio o predstojećem obeležavanju početka Prvog svetskog rata i naglasio da se mogu povući paralele između diplomatskih napora iz 1914. i onih u 2014, posebno gledajući Bliski istok, Istočnu Aziju i Crnomorski i Kaspijski region. Jeremić je, takođe, obavestio svoje sagovrnike da CIRSD planira održavanje velike dvodnevne konferencije pod nazivom “Evropska tragedija 1914. i multipolarni svet 2014. godine - istorijske pouke”, koja će se održati krajem maja ove godine, u Beogradu. 

Tokom boravka u Istanbulu, delegacija CIRSD-a sastala se i sa predstavnicima vodećeg turskog thinktank-a „Tursko Azijski centar za strateške studije“ (Turkish Asian Center for Strategic Studies - TASAM).

Međunarodni fond za saradnju i partnerstvo Crnomorske i Kaspijske regije (BSCSIF) osnovan je 2009. godine kao prekogranična inicijativa civilnog društva u cilju organizovanja zajedničkih akcija za jačanje mira, dijaloga i harmonije među zemljama Crnomorskog i Kaspijskog regiona i uživa poseban konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija (ECOSOC).

Nazad na CIRSD vesti

Najnovije vesti