English | Srpski

Jeremić se obratio establišmentu Vašingtona

Predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) i kandidat Srbije za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić govorio je na Forumu kandidata za generalnog sekretara u Vašingtonu.

Događaj u prestonici SAD zajednički su organizovali Centar za globalni razvoj, Stimson centar i škola međunarodnih odnosa Američkog univerziteta, čime je ujedno i započet serijal interaktivnih debata sa glavnim kandidatima za naslednika Ban Ki-muna.

Na samom početku debate, Jeremić je ocenio da u Ujedinjenim nacijama „nije sve u najboljem redu“, kao i da brzina kojom se promene odvijaju u ovoj svetskoj organizaciji nikako ne prati brzinu promena u svetu. Jeremić je istakao da UN je potrebno hitno reformisati, kako bi uhvatile korak sa savremenim zbivanjima, jer će u protivnom ova organizacija ostati zabeležena u istoriji samo kao „veliki mirovni projekat 20. veka“.


Kada je reč o planovima za revitalizaciju sistema UN, Jeremić je istakao da su svi njegovi predlozi veoma pažljivo sastavljani, pri čemu posebno treba naglasiti da uz izuzetak Kancelarije visokog komesara za ljudska prava nisu predviđena nikakva dodatna izdvajanja iz budžeta UN. Jeremić je ponovio ranije iskazanu nameru da poveri veće nadležnosti Kancelariji internog nadzora, čime bi bilo potpomognuto sistemsko iskorenjivanje korupcije u UN. Založio se i za reformu u sektoru mirovnih operacija, aktivniji angažman u sprečavanju sukoba širom sveta, kao i kvalitetniju razmenu obaveštajnih podataka.
 

Kandidat Srbije, takođe  je podsetio na period svog predsedavanja Generalnoj skupštini, kada je pokrenut proces koji je doveo do usvajanja dokumenta „Agenda 2030“. Budući da će implementacija Agende pre svega biti sprovođena na lokalnom nivou, Jeremić je naglasio da će ključni zadatak narednog generalnog sekretara biti upravo usklađivanje rada lokalnih elemenata UN. Od posebne važnosti biće funkcionalnost ovog procesa u Africi, imajući u vidu činjenicu da sama Agenda najviše pažnje posvećuje tom kontinentu.

Jeremić je izbore za generalnog sekretara nazvao i „ključnim za položaj žena u sistemu UN“, podsetivši na predlog iz svoje platforme za UN u kojem se zalaže za potpunu rodnu ravnopravnost na rukovodećim pozicijama u sistemu.


Predsednik CIRSD-a se ovom prilikom založio i za aktivniji pristup Ujedinjenih nacija privatnom sektoru, kako bi se obezbedilo finansiranje za one aktivnosti koje u ovom trenutku ne uživaju dovoljnu finansijsku podršku. Jeremić je kazao i da „pamti bolje dane u odnosima SAD i Rusije“, ali da na generalnom sekretaru nije da diktira kako će odnosi velikih sila izgledati, već da igra aktivniju ulogu u unapređenju diplomatskog dijaloga na međunarodnom planu, kako ispred tako i iza zavese. Na pitanje koji je najveći izazov za UN, on je rekao da ukoliko se pitanje odnosi na aktuelne svetske probleme, onda to definitivno predstavljaju klimatske promene. Ukoliko, pak, govorimo o UN kao organizaciji, njen najveći izazov u 21. veku biće da „ostane relevantan akter“.

Snimak celog događaja možete pogledati ispod:

Nazad na CIRSD vesti