English | Srpski

Srbija pred izazovom održivog rasta

Profesor Ekonomskog fakulteta Beogradskog univerziteta Biljana Jovanović Gavrilović u tekstu za VIP Blog o održivom razvoju piše o reformskim procesima u Srbiji pre i nakon izbijanja svetske ekonomske krize iz 2008. godine, o tome šta je potrebno učiniti u narednim godinama, o rešavanju problema javnih finansija, kao i o neophodnoj revitalizaciji industrije.

„Do izbijanja svetske ekonomske krize zabeležen je relativno dinamičan, ali kolebljiv rast bruto domaćeg proizvoda... Ključni problem predstavlja nezadovoljavajući kvalitet ostvarenog povećanja proizvodnje. Bio je to rast u sadašnjosti na račun budućnosti (jer su nedostajuća finansijska sredstva pokrivana inostranim zaduživanjem), ali i na račun prošlosti (jer je trošena supstanca stvorena u ranijim periodima)“, piše prof. Jovanović Gavrilović.

Ona ističe da se u EU „zagovara renesansa evropske industrije“ i dodaje da „revitalizacija industrije, bez sumnje, treba da bude preokupacija i kreatora naše razvojne strategije i politike. Pri tom, industrija nije nužno sinonim za «fabričke dimnjake», već pre za modernu proizvodnju zasnovanu na istraživanju i razvoju, koja uvažava ekološke kriterijume“.

Ceo tekst pročitajte ovde

VIP Blog o održivom razvoju: pogled iz jugoistočne Evrope

Nazad na CIRSD vesti