Predavanje Vuka Jeremića na Pravnom fakultetu

Predsednik CIRSD-a Vuk Jeremić održao je, na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, na poziv Studentskog parlamenta, predavanje pod nazivom "Srbija i svet: iskustva iz srpske kampanje za generalnog sekretara UN". 

Jeremić je studentima i gostima govorio o svetu u previranju, sa posebnim akcentom na Evropu, Bliski istok i istočnu Aziju. Predsednik CIRSD-a je objasnio dešavanja u ovim ključnim svetskim teatrima i njihov uticaj na naš deo sveta. 

Jeremić je istakao da i u ovakvom svetu u previranju, male države nisu nemoćne u međunarodnim odnosima i da imaju na raspolaganju određene instrumente za delovanje. U tom kontekstu je objasnio kako je dobijeno predsedavanje OEBS-om i generalnom skupštinom UN, kao i pozitivne efekte tih diplomatskih inicijativa. "Zahvaljujući predsedavanju OEBS-om, imali smo imunitet od pritisaka da pokvarimo ekonomske veze bilo sa EU ili Rusijom" istakao je Jeremić.

Poseban deo predavanja bio je posvećen analiziranju kampanje za mesto generalnog sekretara UN. Jeremić je podvukao da možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatom, drugim mestom u generalnom plasmanu i prvim u našoj istočnoevropskoj grupi, kao i da je srpska kandidatura pobrala brojne pohvale međunarodnih aktera i svetskih medija.

"Imajući u vidu da smo se borili protiv kandidata koji su imali jače formalne pozicije u međunarodnom sistemu i više resursa na raspolaganju, smatram da se nismo obrukali i da bi naša zemlja mogla da izvuče mnoge koristi iz ove kampanje",  rekao Jeremić. 

U zaključnom delu izlaganja, predsednik CIRSD-a je podvukao da su spoljna i unutrašnja  politika spojeni sudovi i da greške u jednoj mogu lako da podriju rezultate u drugoj. "Spoljna politika može da otvori mnoga vrata, ali će rezultat izostati, ukoliko kroz njih nema ko da prođe", naglasio je Jeremić. 

"Rezultati ostvareni prethodnih godina u međunarodnoj areni pokazuju da možemo mnogo da postignemo, kao  i da se takmičimo sa najboljima, ukoliko imamo strategiju, jasnu nameru i ukoliko smo složni", zaključio je predsednik CIRSD-a. 

U delu koji je usledio studenti su Jeremiću postavili brojna pitanja u vezi sa njegovim iskustvom u diplomatskim borbama i njegovim pogledima na svet i mesto Srbije u njemu. 

Predavanje je izazvalo veliku zainteresovanost studenata i gostiju, a održano je  pred prepunim najvećim amfiteatrom Pravnog fakulteta. 

 

Foto galeriju možete pogledati ovde.

https://www.youtube.com/watch?v=r6nDywGBB2w

Nazad na CIRSD događaje

Izdvajamo